مته گاندریل,سوراخکاری عمیق,ساخت ترموول

٠٩١٠٨٨٩٣٥٦٦

تعیین زمان مناسب برای تحلیل تنش در ساخت ترموول

تعیین زمان مناسب برای تحلیل تنش در ساخت ترموول:  در این مطلب قصد داریم یکی دیگر از فاکتور ها در ساخت ترموول را مورد بررسی قرار دهیم. این فاکتور مهم زمان مناسب برای تحلیل تنش می باشد. هدف از این مقاله آموزش تعیین زمان مناسب برای تحلیل تنش در ساخت ترموول می باشد. شرکت فنی مهندسی گاندریل ارائه دهنده ی بهترین خدمات در زمینه ی سوراخ کاری عمیق با مته گاندریل می باشد. 

با ما همراه باشید.

هنگامي كه يک مانع استوانه اي در مسير حركت سيال قرار ميگيرد ، سيال در پايين دست مانع دچار اغتشاش و نوسان مي شود. فركانس اين نوسانات با افزايش دبي سيال افزايش مي يابد و اگر با فركانس تشديد ترموول تطابق داشته باشد، ترموول هم شروع به نوسان كرده و در نهايت ممكن است توسط تنش هاي ناشي از نوسان دچار ترک و شکستگی شود. در شکل زیر نمونه ای از ترک ایجاد شده در يک ترموول فلنجي بر اثر تنشهاي وارده از سمت سیال با رنگ صورتی نشان داده شده است.

 

سوراخ کاری عمیق

 

تنش وارده ب ترموول بر آن عمود بوده و دارای دو مؤلفه است. مؤلفه ي هم راستا با جريان سيال كه به مؤلفه ی Inline یا Drag معروف است و مؤلفه ي عمود بر جريان سيال كه مؤلفه ي Transverse یا Lift خوانده می شود. ماهيت تنش هاي ياد شده سينوسي بوده و فركانس آن براي مؤلفه ي Inline دو برابر فرکانس مولفه ی Transverse است. 3 است. مؤلفه هاي تنش وارد بر ترموول توسط جريان سيال در شکل زیر نشن داده شده است.

 

مته گاندریل

 

فرکانس تنش رابطه ي مستقيمي با سرعت سيال داشته و با افزايش سرعت سيال ، فركانس هر دو مؤلفه ي تنش افزایش می یابد اما نسبت 2 به 1 آن ها به ازای هر سرعتي از سيال برقرار است. شكل 4 رابطه ی بین سرعت سیال و فرکانس مولفه های تنش را نشان می دهد.

 

ساخت ترموول

 

با توجه به این شکل چون فرکانس مولفه Inline تنش دو برابر فرکانس مولفه Transverse تنش است ، تلافی فرکانس نوسان مولفه Inline با فرکانس تشدید ترموول در سرعت سیال کمتری اتفاق می افتد. در صورتی که سرعت سال در بازه ای باشد که فرکانس تشدید ترموول در محدوده 20 درصدی فرکانس هر یک از مولفه های تنش قرار گیرد ، ترموول شروع به نوسان می کند. این نوسان می تواند باعث آسیب به ترموول و شکستن آن بشود. لازم به ذکر است فرکانس تشدید ترموول تابعی از ابعاد فیزیکی ، شکل ، ساختار و چگالی آن است. کاهش طول و افزایش قطر ترموول باعث افزایش فرکانس تشدید آن می شود.
استاندارد ASME PTC 19.3 TW:2010 به طور مفصل به بررسي نيروها و تنش هاي وارد بر ترموول توسط سیال پرداخته است كه بررسي آنها از حوصله ي اين نوشتار خارج است. به علاوه با توجه به اين كه سازندگان ترموول برنامه اي بر مبناي اين استاندارد ارايه مي كنند كه به صورت رايگان و معمولاً آنلاين در اختيار قرار ميگيرد، كاربر نيازي ندارد تا با فرمول ها و روابط مفصل اين استاندارد درگير شود. وروديهاي اين برنامه اطلاعاتي در خصوص دبي، دما، فشار و نوع سيال، جنس ترموول، نوع و ابعاد فيزيكي آن و خروجي عبارتي است كه مناسب بودن يا نبودن ترموول انتخاب شده براي كاربرد مورد نظر را بيان مي كند. بنابراين تحليل تنش و بررسي مقاومت ترموول براي كاربرد مورد نظر پس از انتخاب ابعاد و نوع ترموول از يک سازنده، بايد از طريق برنامه ارايه شده توسط همان سازنده مورد بررسي قرار گيرد. وظيفهي اصلي اين برنامه بررسي احتمال تلاقي فركانس تشديد ترموول با فركانس مؤلفههاي تنش در فرآيندي با ويژگيهاي تعيين شده مي باشد.

حال برای پاسخ به این پرسش که زمان مناسب برای تحلیل تنش چه زمانی می باشد باید گفت : جواب ساده اي براي اين سؤال وجود دارد. با توجه به اين كه برنامه ي مربوط به تحليل تنش ترموول به صورت رايگان در اختيار كاربر قرار دارد ، هميشه تحليل تنش را انجام دهید. با اين حال توجه كنيد آسيب به ترموول در مواقعي كه سرعت حركت سيال مايع بيش از پنج متر بر ثانیه و سرعت حرکت سیال گاز بیش از 15 متر بر ثانیه باشد  ،‌ محتمل تر است.

اخبار نهایی وب سایت